تصویر اسلایدر

سوییچ شبکه

سوئیچ‌های شبکه از جمله اجزای اصلی یک شبکه کامپیوتری هستند. آن‌ها وظیفه‌ی ارسال و دریافت داده‌ها بین دستگاه‌های مختلف در شبکه را بر عهده دارند. سوئیچ‌ها برای بهبود عملکرد شبکه و افزایش پهنای باند، بهبود امنیت و کنترل ترافیک استفاده می‌شوند.
سوئیچ‌های فیزیکی، سخت‌افزارهایی هستند که با اتصال کابل‌های شبکه به آن‌ها، ارتباط بین دستگاه‌های مختلف را برقرار می‌کنند.

Network Switches

Cisco Catalyst 2960 Series Switch

به گزارش رسانه ها، رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد ۲۵ درصد تعرفه واردات فولاد و ۱۰ درصد واردات آلومینیوم را اعمال کند.به گزارش رسانه ها.

Cisco Nexus 9000 Series

به گزارش رسانه ها، رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد ۲۵ درصد تعرفه واردات فولاد و ۱۰ درصد واردات آلومینیوم را اعمال کند.به گزارش رسانه ها.

Cisco Nexus 5000 Series

به گزارش رسانه ها، رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد ۲۵ درصد تعرفه واردات فولاد و ۱۰ درصد واردات آلومینیوم را اعمال کند.به گزارش رسانه ها.

Cisco Nexus 3000 Series

به گزارش رسانه ها، رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد ۲۵ درصد تعرفه واردات فولاد و ۱۰ درصد واردات آلومینیوم را اعمال کند.به گزارش رسانه ها.

Cisco Nexus 2000 Series

به گزارش رسانه ها، رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد ۲۵ درصد تعرفه واردات فولاد و ۱۰ درصد واردات آلومینیوم را اعمال کند.به گزارش رسانه ها.