سرور

آرمان چندین نسل از سرورهای HP , DELL , CISCO , SUPERMICRO را ارائه می دهد. ما همه قطعات و اجزای موجود را در اختیار داریم تا بتوانیم این سرورها را برای تحویل به شما پیکربندی کنیم. همه سرورهای ما دارای گارانتی آرمان برای مدت زمانی هستند تا بتوانید با اطمینان خرید کنید.

    ADPA Captcha + 71 = 73

    درخواست مشاوره خود را ارسال کنید.

    کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت